Kde chceme stavět

Pro zmapování možných lokalit jsme požádali o spolupráci město, to nám vytipovalo tři lokality. Jako nevhodnější se ukázala lokalita na pozemku, který v dlouhodobém záměru města je určen právě pro výstavbu budov pro vzdělávání. Tento pozemek se nachází v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc. Jedná se o část pozemku č. 346/3 a 346/4 Jsou to pozemky ležící naproti gymnáziu Olomouc-Hejčín.