Proč chceme stavět

Záměr výstavby nové školy vychází z prostorové potřeby. Naše škola neustále roste a třídy, které nyní máme v pronájmu už nám nestačí. Růst počtu dětí ve školce a žáků v naší škole je jednoznačným ukazatelem zájmu o tento typ vzdělávání. Jsme vzdělávací instituce, která jako prioritu má všestranný rozvoj osobnosti, vzájemnou spolupráci, uznání a respekt k individualitě.

Nyní máme v pronájmu část budovy ve vlastnictví města. Odbor školství statutárního města Olomouc nás již delší dobu upozorňuje na problém nedostatečné kapacity a nabádá nás k řešení této situace. Postavit vlastní školu je řešení náročné, ale trvalé. Věříme, že naše úsilí a snaha vynaložená tímto směrem přinese očekávané plody v podobě nového uceleného vzdělávacího komplexu vybudovaného v souladu s dnešními potřebami dětí a žáků.