Realizační tým

Monika Machytková

jednatelka společnosti, investor

narozena v Hranicích, matka tří dětí, původní profesí fyzioterapeut. Své povolání po pětileté praxi začala provozovat privátně, a to v ordinaci v Tršicích u Olomouce. Tato ordinace se postupně začala rozšiřovat o další místa provozování : Němčice nad Hanou, Tovačov, Zlaté Hory a Konice. To s sebou neslo nejen založení zastřešující společnosti s názvem Rehafyz s.r.o., ale převážně změnu pracovní náplně z terapeuta na manažera. Další významná životní změna nastala po rozhodnutí privatizovat státní waldorfskou školu v soukromý subjekt. Vytvoření kvalitního personálu a starost o rozvoj školky a školy jako celku nyní zabírá největší část pracovní dne.

Akad. arch. Oldřich Hozman

architekt

...je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura, interiéry a design nábytku. V první polovině posledního roku vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts v Helsinkách, kde započal svojí diplomovou práci. Od absolvování školy v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 založil vlastní architektonické studio, od roku 1997 pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury, návrhům interiérů a nábytku z přírodních materiálů, designu a výstavnictví. Zajímá se o sociální umění a pracuje tak, aby zapojil do tvorby celý tým zadavatele. Inspiruje se principy designu vycházejícím z kolektivní shody a používá metody participace. Ve své tvorbě pracuje s principy baubiologie a celostního přístupu při řešení prostředí. Používá zásady feng shui, sakrální geometrie a geomantie. O principech celostního pojetí architektury přednáší od roku 2001 v Městské knihovně v Praze a na různých místech v Čechách i v Evropě. Od roku 1996 do roku 2004 studoval Mezinárodní školu feng shui (pod vedením Rogera Greena) a Školu energie krajiny (pod vedením Pavla Kozáka). Od roku 2006 do roku 2012 se v Čechách a v zahraničí účastnil seminářů geomantie (pod vedením Marko Pogačnika, Anny Pogačnik a Hanse Andewega). V letech 2009 až 2011 studoval soukromě (pod vedením Jörga Schrödera) pohybové umění eurythmie. Od roku 2005 se u návrhů přírodě blízkých staveb věnuje tvorbě ekologických zahrad. Při jejich ztvárnění uplatňuje jemné síly přírody, principy biodynamického zemědělství a sakrální architektury. Od roku 2010 se každoročně účastní týdenního soustředění orientačního studia International Postgraduate Medical Training v Českém Krumlově, které má za cíl prohloubit přírodovědeckou perspektivu poznání lidského zdraví o kvality živoucí, duševní, duchovní a sociální. Zajímá se o studium a rozvoj lidských smyslů a o alternativní směry v pedagogice. Navrhuje zážitková prostředí pro lidskou hru a pro prohloubené zážitky smyslů (Sensorium, spoluautor Jiří Wald, 2010). V letech 2012 až 2016 studoval a byl lektorem geometrie a perspektivy na Akademii anthroposofické umělecké terapie Rafael v Bratislavě pod vedením Jany Koen. V posledních letech se věnuje prohlubujícímu studiu zdravého působení organické architektury. Vede semináře modelování organických tvarů a organizuje semináře organického tvarování a zpracovávání materiálů v uměleckých řemeslech. Vede semináře tvorby organické architektury. Jeho stavby jsou realizovány v Čechách, na Slovensku, v Německu a ve Španělsku. Více na www.arc.cz

Ing. arch. Jan Havelek

stavební a ekonomický specialista

narozen v Bílovci. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu architektury. Pracovně se realizoval ve firmách: Stavoprojekt Ostrava, Atelier 5 s.r.o., Dietmar Bücher, Idstein (D), ASTRON Buildings s.r.o. Přerov (ocelové konstrukce, jako projektový manažer realizace staveb pro klíčové zákazníky). Je otcem tří dětí, všechny absolvovaly waldorfskou základní školu v Ostravě. Jeho žena Lubica čtyři roky působila jako ředitelka waldorsfké základní školy v Ostravě, v současné době je odbornou mentorkou a třídní učitelkou v olomoucké základní waldorfské škole. V ostravských waldorfských školách pracovala od roku 1997 do roku 2015. V roce 1999 absolvovala středoškolský vzdělávací seminář pro učitele středních waldorfských škol v německém Kasselu.

Mgr. Adéla Horáková

zvolený zástupce sdružení rodičů, konzultant záměru

narozena v Olomouci. Místopředsedkyně Waldorfské iniciativy, maminka dvou dětí navštěvujících olomouckou základní waldorfskou školu. Vystudovala anglickou a ruskou filologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje jako překladatelka a tlumočnice. Od prvního roku otevření soukromé školy se jako rodič aktivně zapojuje do fungování školy. Jakožto zástupce rodičů předává pedagogům a vedení školy zpětnou vazbu, která je nezbytným vodítkem pro profesionální růst školy.

Mgr. Denisa Benešová

manažer propagace

narozena v Olomouci. Vystudovala obory Pedagogika s veřejnou správou a Řízení volnočasových aktivit na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již druhým rokem pracuje jako vychovatelka ve školní družině na olomoucké základní waldorfské škole. V realizačním týmu plní roli manažera propagace projektu. Stará se o propagační materiály, vytváření prezentačních materiálů, s tím související administrativní práce.

Milan Novotný, Dis

finanční a účetní poradce

narozen v Prostějově, otec dvou dětí. Po dokončení základní vojenské služby začal podnikat v obchodní činnosti. V roce 1998 byl jmenován jako statutární zástupce organizační složky zahraničního podniku společnosti MKW Prešov, spol. s r.o., která se zabývala velkoobchodní činnosti sanitárním zařízením. V roce 2002 tato společnost se transformovala do samostatné české společnosti s.r.o., kde působil jako jednatel a ředitel do roku 2009, kdy tato společnost ukončila veškeré obchodní aktivity v české republice. Od roku 1997 se začal souběžně zabývat činnosti účetního poradce a vedením účetnictví podnikatelů a neziskovému sektoru. V roce 2006 svoje živnostenské podnikání transformoval do nově vzniklé společností Clerk Consultant, spol. s r.o., kde pracuje dodnes, společně s dalšími pěti zaměstnanci. V roce 2010 založil se společníkem Pavlem Mouralem daňovou kancelář, společnost MN-TAX Consult, s.r.o., která je zapsaná v seznamu právnických osob, vykonávající daňové poradenství u Komory daňových poradců ČR. Od roku 2015 spolupracuje s Monikou Machytkovou, kde pro její společnost Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. vede kompletní finanční a mzdové účetnictví a veškerý účetní a daňový servis.

Mgr. Martin Pospíšil

zvolený zástupce sdružení rodičů, konzultant záměru

Narozen v Olomouci, znamení kozoroh, ženatý, otec dvou dětí. Profesí podnikatel v oblasti IT (skupina firem pod značkou FOFRNET), spoluzakladatel neziskové organizace Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s. Dvacet roků zkušeností s vedením firmy od a do z, s řešením krizových a problémových situací, nastavením a optimalizací procesů, řízením lidských zdrojů, plánováním rozvoje firmy a zajištění zdrojů, stavbou firemního sídla a rekonstrukcí bytového domu.

Zkušenosti z neziskového sektoru a školství - vedení projektů, lektorská činnost, mentoring, evaluace v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů (např. zavádění projektové výuky na SŠ, rozvoj podnikatelských dovedností u žáků ZŠ, projekty SROP a další). Aktuálně členem Waldorfské iniciativy z.s. a předsedou její správní rady, člen a předseda Školské rady. Jako rodič žáka na Waldorfské ZŠ se snaží dlouhodobě školu podporovat a pomáhat. Je členem Pracovní skupiny vzdělávání při PdF UPOL.

Ing. Jan Weigel

projektový manažer