Co už máme

1. Rozhodnutí stavět.

Je to základní krok, který vznikl na základě vyhodnocení získaných informací z výsledků několika rozsáhlejších analýz a to:

 • Analýza postavení soukromého školství v ČR.
 • Analýza zájmu o waldorfskou pedagogiku v rámci ČR, Evropy a světa.
 • Analýza zájmu o waldorfskou pedagogiku v rámci Olomouce a okolí.
 • Analýza vlivu vývoje demografické křivky.
 • Analýza finančního zajištění našeho záměru.

2. Kladné stanovisko Odboru rozvoje a koncepce

Dokument Vyjádření OKR.pdf

3. Souhlasné stanovisko městské části 3

Dokument Souhlasné stanovisko městské části 3

4. Zpracovanou projektovou dokumentaci pro úroveň územního řízení:

 • Půdorysy jednotlivých podlaží
 • Pohledy
 • Koordinační situaci se zakreslením inženýrských sítí
 • Návrh řešení parkovacích stání
 • Výškopisné zaměření pozemku
 • Inženýrskogeologický průzkum
 • Analýzu předpokládaných spotřeb odběru jednotlivých energie
 • Návrh ozelenění ploch

5. Probíhá odkup nemovitostí (garáží) na dotčeném pozemku

 

Proběhnuté akce a jednání:

 • 27.1.2017 Informační konference (Info o akci ZDE)
 • 31.1.2017 Jednání majetkoprávní komise
 • 20.3.2017 Náš projekt byl představen paní PREZIDENTOVÉ a paní HEJTMANOVÉ (fotografie ZDE)