Jak to vše začalo - první model

Na počátku každého záměru je nějaká potřeba, ta naše byla jasná a to/- postavit budovu pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků. Má to být budova velmi specifická, která nebude zohledňovat jen potřeby, které vnímáme my dospělí, ale převážně má být přívětivá k potřebám dětí. Splnit toto zadání není úkol lehký, především proto, že my dospěláci jsme už dávno zapomněli na pocity, které jsme měli v dětství. Už dávno nevíme, co pro nás bylo to hlavní, co nás uklidňovalo a vnitřně hřálo, co nás těšilo. Zjistili jsme, že možná někdo něco málo z hloubky paměti vydoluje, možná někdo z nás něco trošku tuší, ovšem to bylo málo. Tak nastala doba hledání člověka, který nám pomůže najít cestu jak dál. A stalo se. Naše škola začala spolupracovat s akademickým architektem Oldřichem Hozmanem. Pod jeho jedením se začalo rodit dílo, které hned v úvodu dalo možnost všem zainteresovaným, včetně dětí, doslova otisknout své potřeby do prvního modelu areálu. Byly tak vytvořeny základní charakteristické rysy budov a byl nastaven jasný směr pro realizaci záměru.

Dne 8.6. 2016 proběhlo u nás ve škole společné modelování nového vzdělávacího areálu, na kterém se účastnily dětí MŠ, žáci ZŠ, učitelé i rodiče. Před touto akcí se pan architekt věnoval několik hodin přípravě. Fyzicky si prošel pozemek, posuzoval působení a postavení slunce, sklon pozemku, charakter okolních budov a okolní terén jako celek. Na velký papír nakreslil pozemek, z kousků papírků připravil jednotlivé třídy, kabinety, herny, schodiště, WC a veškeré další místnosti. Po krátkém přivítání a několika úvodních slovech se všichni společně pustili do díla, papírky se různě posouvaly po pozemku, jednou tam, pak zase onam. Neuvěřitelně tvůrčí atmosféra brzy zaznamenala úspěch. Půdorysy jednotlivých budov byly připravené. Následovalo modelování, doslova během chvilky na pozemku vyrostly budovy, ladil se tvar střechy, umístění hlavního vstupu a další detaily. Každý, kdo se této akce účastnil, si domů odnesl neuvěřitelný zážitek, a především se stal aktivním tvůrcem vizuální podoby nového záměru. Věříme, že tímto byl položen velmi dobrý a hodnotný základ pro realizaci tohoto záměru.