Termín realizace a finanční zajištění

Realizace výstavby je plánovaná s termínem zahájení 09/2018

Finanční zajištění:

  • vlastní vklad – 20 000 000,-Kč
  • dotace – budeme předkládat žádosti o investiční dotace
  • úvěr – výška úvěru je závislá na objemu financí získaných z dotací, v současné době zajištěn příslib úvěru v částce 77 000 000,-Kč